Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów branży budowlanej, materiałów branży elektrycznej, materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej, małej architektury, stolarki okiennej i drzwiowej, zieleni do budowy Targowiska miejskiego w Bogatyni prowadzonego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

maj 25, 2022 utworzone przez

ogłoszenie 2022-OJS101-279028-pl

SWZ

opis przedmiotu zamówienia

arkusze cenowe

formularze ofertowe

JEDZ załącznik nr 4

Identyfikator postępowania

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 6 do wniosku – projekt umowy

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9a

Załącznik Nr 10 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Related Posts

Znaczniki

Share This

Facebook

Twitter